Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:33:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:33:25)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:33:44)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:34:01)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:34:23)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:34:44)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:35:11)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:35:26)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. 9 Votering

  (14.12.2017 Kl. 18:35:35)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet de kapitler og poster i Prop. 1 S (2017-2018) som ble fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen i henhold til Innst. 18 S (2017-2018) og som gjelder kapitler og poster under Utenriksdepartementet (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet (rammeområde 8). Bevilgningsvedtakene ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet , Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget har fordelt kr. 36 970 924 000 på kapitler og poster på rammeområde 4 og kr.54 952 477 000 på kapitler og poster på rammeområde 8. Stortinget vedtok også å be regjeringen i en varslet tilleggsproposisjon synleggjøre hvordan innkjøpet av nye kystvaktfartøy bidrar til reduserte utslipp av klimagasser samt hvordan dette innkjøpet bidrar til å opprettholde nasjonal kompetanse og kapasitet til å bygge, utruste og vedlikeholde slike fartøy og hvordan en vurderer at utrustningen sikrer lave levetidskostnader.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar