Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:50:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:50:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:56:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:57:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:57:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:58:10)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:58:34)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 8 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:58:53)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:59:23)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (11.12.2017 Kl. 20:59:51)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:00:11)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. 12 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:00:29)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:00:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 14. 14 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:01:05)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:01:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 16. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet de kapitler og poster i Prop. 1 S (2017-2018) som ble fordelt til næringskomiteen i henhold til Innst. 18 S (2017-2018). Stortinget har fordelt kr. 6 117 476 000 på kapitler og poster på rammeområde 9, kr.512 694 000 på kapitler og poster på rammeområde 10, og kr. 17 710 275 000 på kapitler og poster på rammeområde 11.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar