Voteringsoversikt for sak:

Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:41:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:42:06)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:42:14)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:43:12)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:43:35)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av H, FrP og V.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven. Dette er flere endringer som gjelder eksamen og klage på eksamen, blant annet er det lovfestet krav om at det skal utarbeides sensorveiledning til alle eksamener. Videre er NOKUTs todelte oppgaveportefølje tydeliggjort i loven. Det er også vedtatt bestemmelser om behandling av personopplysninger. Et lovforslag fra regjeringen om å gi universiteter og høyskoler adgang til å stille tilleggskrav ved opptak fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg