Voteringsoversikt for sak:

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (14.05.2018 Kl. 18:46:16)
 2. 1b Alternativ votering

  (14.05.2018 Kl. 18:46:16)
 3. 2 Votering

  (14.05.2018 Kl. 18:46:31)
  For

  Det ble votert over:

  Samtlige gjenstående paragrafer

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 3 Votering

  (14.05.2018 Kl. 18:46:39)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven ble vedtatt enstemmig med unntak av § 4 første ledd bokstav g og § 4 sjette ledd som ble vedtatt med stemmene fra Høyre, FrP, Venstre og KrF.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla