Voteringsoversikt for sak:

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.11.2018 Kl. 13:58:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.11.2018 Kl. 13:58:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.11.2018 Kl. 13:59:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.11.2018 Kl. 13:59:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer å fjerne påbudet om at sykehus må være offentlig godkjent. Hensikten med endringen er å bidra til en mest mulig hensiktsmessig regulering av helsetjenesten, både i privat og offentlig sektor. Dagens godkjenningsordning har flere utfordringer og bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å sikre kvalitet og fremme rettferdig fordeling av helsetjenester og faglig forsvarlighet. Lovendringen innebærer at departementet kan etablere nye godkjenningsordninger og i forskrift bestemme på hvilke vilkår slik godkjenning skal gis. Vedtaket ble fattet med støtte fra Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Kristelig Folkepartiet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla