Voteringsoversikt for sak:

Endringer i Stortingets forretningsorden
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:07:25)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i Stortingets forretningsorden § 72 om muntlig spørretime. Endringene opphever tidligere begrensninger på hvor mange hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål en enkelt representant kan ha i den muntlige spørretimen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar