Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (10.12.2018 Kl. 21:05:59)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (10.12.2018 Kl. 21:05:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å innføre full rettighetsbasert merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Flertallet, medlemmener fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet ,Venstre og Kristelig Folkeparti, støttet ikke forslaget. Flertallet begrunnet sitt standpunkt bl.a. med at man vil komme tilbake til flere av enkeltforslagene i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om frivillighet..

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar