Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.12.2018 Kl. 16:07:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.12.2018 Kl. 16:15:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.12.2018 Kl. 16:16:01)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Et mistillitsforslag fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 89 stemmer ikke vedtatt. Et "daddelforslag" fra Kristelig Folkeparti ble vedtatt med 87 mot 80 stemmer. Vedtaket lyder: "Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbeidet med objektsikring hva gjelder grunnsikring av skjermingsverdige objekter og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet, samt at det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kostnader".

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar