Voteringsoversikt for sak:

Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.11.2018 Kl. 11:54:25)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til endring i Stortingets skattevedtak om tonnasjeskatt i forbindelse med endring av den særskilte skatteordningen for skipseiende selskaper (rederiskatteordningen).

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar