Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:43:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:44:03)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om mer effektiv lisensjakt på jerv. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sende på alminnelig høring et forslag om å gjøre forsøksordningene med fastmontert kunstig lys ved åtejakt og kameraovervåkning/elektronisk overvåkning av fangstbås permanente ved endring av "forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst".

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar