Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2018 Kl. 17:14:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.12.2018 Kl. 17:15:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.12.2018 Kl. 17:15:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.12.2018 Kl. 17:15:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.12.2018 Kl. 17:16:58)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.12.2018 Kl. 17:17:19)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.12.2018 Kl. 17:17:31)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2019, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Den økonomiske rammen for rammeområde 16 i 2019 er 77 mrd. kroner. Det ble også vedtatt tre anmodningsvedtak.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar