Voteringsoversikt for sak:

Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.11.2018 Kl. 13:20:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (22.11.2018 Kl. 13:21:21)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (22.11.2018 Kl. 13:21:48)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtat en endring i folketrygloven som innebærer at hver av delene som er øremerket henholdsvis mor og far utvides til 19 uker når det velges en dekningsgrad på 80 prosent av forelderepengegrunnlaget (redusert sats). Dette betyr at den delen av stønadsperioden som foreldrene kan dele fritt, reduseres fra 26 til 18 uker, da den totale lengden på stønadsperioden ikke endres. Endringene får virkning for de tilfellene der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla