Voteringsoversikt for sak:

Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.12.2018 Kl. 20:33:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (13.12.2018 Kl. 20:33:21)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en årlig melding som omhandler regulering av pensjoner mv. fra 1. mai 2018 og pensjonisters inntektsforhold.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar