Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.03.2019 Kl. 18:45:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.03.2019 Kl. 18:45:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.03.2019 Kl. 18:46:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.03.2019 Kl. 18:46:46)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet to representantforslag om veiprising. Forslagene ble sett i sammenheng og behandlet under ett, fordi tematikken var såvidt lik. Det ble vedtatt at Stortinget ber regjeringen inkludere utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning, som en del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar