Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:09:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:10:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:10:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:10:52)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om rett til meningsfull fritid for all ungdom. I saken ble det fremmet forslag om ulike tilbud og ordninger for å gi bedre muligheter for barn og unge til å delta i og oppleve idrett, kultur og ulike fritidsaktiviteter. Ingen av forslagene fikk flertall da de ikke fikk regjeringspartienes støtte. Stortinget vil komme tilbake til noen av spørsmålene som ble reist i saken i forbindelse med behandlingen av Meld. St.10 (2018-2019).

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar