Voteringsoversikt for sak:

Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.12.2018 Kl. 11:00:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.12.2018 Kl. 11:00:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.12.2018 Kl. 11:01:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.12.2018 Kl. 11:01:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (19.12.2018 Kl. 11:02:01)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (19.12.2018 Kl. 11:02:24)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (19.12.2018 Kl. 11:02:47)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet finanskomiteens budsjettinnstilling knyttet til tilfeldige utgifter og inntekter, Stortingets budsjett, finansadministrasjon, utbytte, lånopptak og Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Komiteens innstilling ble vedtatt uten endringer.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar