Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:04:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Ved en inkurie stemte Sp mot forslag 1. Sp skulle her stemt FOR.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (02.04.2019 Kl. 20:05:08)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (02.04.2019 Kl. 20:05:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar