Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:05:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:06:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:06:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (02.04.2019 Kl. 20:07:10)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (02.04.2019 Kl. 20:07:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om styrking av Heimevernet og politiet. Forslagene i dokumentet fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar