Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (28.03.2019 Kl. 12:53:33)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (28.03.2019 Kl. 12:53:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om tiltak for å styrke samarbeidet mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten. Forslaget ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt støttet forslagene fra Senterpartiet, og argumenterte i innstillingen for at tettere samarbeid kan redusere ventetider, og viste til at en rekke organisasjoner på feltet anbefaler dette. Regjeringspartiene stemte mot forslagene. I innstillingen ga disse partiene uttrykk for at de anerkjenner at det er utfordringer i samhandlingen. De viser til satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og til at det jobbes både faglig og politisk for å finne de beste måtene å gi utsatte barn og unge et sømløst hjelpetilbud.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar