Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:11:57)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet, jf. Prop. 22 S (2018-2019) kap. 1473 Kings Bay AS og Prop. 24 S (2018-2019) unntatt kap. 926 som behandles av utdannings- og forskningskomiteen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar