Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (28.03.2019 Kl. 12:51:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (28.03.2019 Kl. 12:51:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Forslagene ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt støttet forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og argumenterte i innstillingen med at det bør være full åpenhet om alle eventuelle økonomiske bindinger som finnes mellom helsepersinell og legemiddelindustrien. Regjeringspartiene - som ikke støttet forslagene - påpekte at det allerede i dag finnes regelverk som skal motvirke uheldige bindinger mellom helsepersonell og andre aktører, og at det også er inngått samarbeidsavtaler mellom Legeforeningen, legemiddelindustrien og de regionale helseforetakene om hvordan samarbeidet skal skje. Disse partiene ønsker derfor ikke ytterligere regelverk på området, og mener det heller bør jobbes videre med de ordninger som allerede finnes.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar