Voteringsoversikt for sak:

Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:11:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene I og IV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:11:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:11:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:12:16)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:12:41)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:13:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene II og III.

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i avhendingslova, jf. Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) og Innst. 270 L (2018-2019). Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert og kjøperens undersøkelsesplikt er tydeliggjort. Lovendringene medfører også en egenandel på 10 000 kroner ved mangelskrav samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik. Lovendringene innebærer også at departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla