Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om eksport av norsk militært materiell til krigsområder
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:26:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:27:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:28:06)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om eksport av norsk militært materiell til krigsområder. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar