Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.03.2019 Kl. 16:05:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet regjeringens forslag og vedtatt at samtykker i å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar