Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.03.2019 Kl. 16:09:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.03.2019 Kl. 16:09:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.03.2019 Kl. 16:10:10)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB, slik at saken kan drøftes i Stortinget. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar