Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å stanse NSBs navnebytte
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.03.2019 Kl. 16:08:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag om å stanse NSBs navnebytte. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar