Voteringsoversikt for sak:

Investeringar i Forsvaret og andre saker
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:07:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:08:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:08:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:08:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt å starte opp åtte nye investeringsprosjekt i tråd med forslaget fra regjeringen: Sensorer for militær luftromsovervåking, modernisering av kryptoløsninger, og seks nye EBA-prosjekter på hhv. Evenes, Haakonsvern og Ørland. Komiteen har i innstillingen videre vist til forutsetninger for å inngå kontrakter vedrørende kjøp av ny ubåt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar