Voteringsoversikt for sak:

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:10:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:11:10)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i 2018. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den er tilfreds med Ombudsmannsnemdas arbeid. Saken ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar