Voteringsoversikt for sak:

Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:22:34)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Dokument 9 fra representantskapet i Norges Bank. Representantskapet er Stortingets "forlengede arm" i banken, og fremmer årlig en rapport om kontrollen med bankens virksomhet. Rapporten ble vedlagt protokollen, og Stortinget har med dette tatt rapporten til orientering.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar