Voteringsoversikt for sak:

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:12:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:14:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:14:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:14:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5a Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:15:23)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 5b Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:15:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 6 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:15:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 7a Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:16:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 7b Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:16:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 8 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:16:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 11. 9 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:16:55)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. 10 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:17:01)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 13. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven).

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla