Voteringsoversikt for sak:

Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:00:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:00:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:01:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:01:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:01:57)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (26.11.2019 Kl. 15:02:16)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Denne meldingen presenterer regjeringens politikk for helsenæringen. Hovedmålet med meldingen er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg. Hovedutfordringene for videre vekst og utvikling i helsenæringen antas å ligge i etterspørselssiden i det norske hjemmemarkedet. Pasientens helsetjeneste må utvikles innenfor bærekraftige rammer, og næringslivet er en del av løsningen. Et attraktivt hjemmemarked for helsenæringen vil danne grunnlag for økt verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser i norsk økonomi. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar