Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:32:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:32:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:33:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:33:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5a Alternativ votering

  (14.05.2019 Kl. 20:34:41)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 5b Alternativ votering

  (14.05.2019 Kl. 20:34:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet to representantforslag fra representanter fra henholdsvis Senterpartiet om økonomisk motiverte kutt i pasienttilbudet i Møre og Romsdal HF, og fra Sosialistisk Venstreparti om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund. Regjeringspartiene støtte ikke forslagene, og de ble dermed ikke vedtatt. Mens representantforslagene var til behandling i helse- og omsorgskomiteen opphevet styret i Møre og Romsdal HF vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar