Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:30:24)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:30:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:30:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av A, SV og MDG.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:31:14)
 5. 5 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:31:41)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030. Stortinget har,mot stemmene til Sp, gitt sin tilslutning til forslaget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar