Voteringsoversikt for sak:

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:17:23)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har samtykket til innlemmelse av prospektforordningen og markedsmisbruksforordningen i EØS-avtalen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar