Voteringsoversikt for sak:

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:18:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:19:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:19:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:19:54)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:19:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 5a Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:20:46)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 5b Alternativ votering

  (12.06.2019 Kl. 16:20:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 6 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:21:54)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 7 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:22:10)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. 8 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:22:17)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 11. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt ny lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Det er også vedtatt endringer i Statens pensjonsfondloven, folketrygdfondloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla