Voteringsoversikt for sak:

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:08:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:09:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:09:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:09:40)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Det ble lovfestet at alle studenter skal ha tilgang på et studentombud. Videre ble det vedtatt endringer i loven for å tydeliggjøre utdanningsinstitusjonenes ansvar for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering, og bestemmelsen om individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser og særskilte behov er endret slik at den harmoniserer med bestemmelsen om tilrettelegging i likestillings- og diskrimineringsloven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla