Voteringsoversikt for sak:

Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:04:11)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:04:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i ekomloven. Endringene er gjort for å kunne regulere sluttbruker og grossistprisene for anrom til spesialnummer i forskrift, slik at prisnivået blir lavere og at nummerressursen kan benyttes til sitt formål, kundeservice. Det er tatt inn en ny bestemmelse i ekomloven, for å kunne fastsette makspriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenster innenfor EØS-området i forskrift. Videre er det vedtatt et unntak fra forvaltningslovens bestemmelser om tidsmessige begrensninger for når et vedtak kan endres til skade for klager. Det er også vedtatt en ny bestemmelse om innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla