Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om gratis skolemat til alle
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:34:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:34:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:34:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:35:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen om å legge frem en plan for gradvis innføring av et gratis skolemat i grunnskolen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar