Voteringsoversikt for sak:

Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av gradert informasjon mv.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2019 Kl. 19:47:29)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A og B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt nye bestemmelser i Stortingets forretningsorden om behandling av informasjon gradert etter beskyttelsesinstruksen og sikkerhetsloven. I tillegg er det fastsatt et nytt reglement for avgradering av dokumenter i Stortinget. Dette erstatter et tidligere reglement av 20. juni 1996.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar