Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.04.2020 Kl. 13:31:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (22.04.2020 Kl. 13:32:16)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (22.04.2020 Kl. 13:32:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar