Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.12.2019 Kl. 13:50:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.12.2019 Kl. 13:50:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.12.2019 Kl. 13:51:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (06.12.2019 Kl. 13:51:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (06.12.2019 Kl. 13:52:22)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2020, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Netto rammebeløp for rammeområde 16 i 2020 er 78 mrd. kroner.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar