Voteringsoversikt for sak:

Finansmarkedsmeldingen 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:34:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:34:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 - 20 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:34:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 21 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:34:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av Sp og R.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:35:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:35:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av Sp, SV og R.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:35:44)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:35:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av FrP og Sp.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:36:17)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:36:34)
 11. 11 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:37:11)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:37:23)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, III og IV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 13. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om finansmarkedet. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen. I tillegg ble følgende anmodningsforslag vedtatt: I Stortinget ber regjeringen i forbindelse med Finansmarkedsmeldingen 2021 legge frem en nærmere vurdering av spørsmålet om digitale sentralbankpenger. II Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget senest våren 2021 med et konkret forslag til hvordan man kan sikre kontonummerportabilitet i Norge, samt et forslag til ordning for enkel flytting av tjenester som eFaktura og AvtaleGiro mellom kontoer. III Stortinget ber regjeringen utrede om Finansklagenemnda kan få utvidet mandat, f.eks. til også å behandle klager fra organisasjoner, næringsdrivende og bedrifter, eventuelt organisasjoner og bedrifter under en viss størrelse.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar