Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.02.2021 Kl. 14:09:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å etablere vask og renhold som egen avdeling tilknyttet enhetene i kriminalomsorgen. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar