Voteringsoversikt for sak:

Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:00:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 19 og 20 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:01:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 21 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:01:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:01:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:02:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:02:30)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:02:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:03:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:03:29)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:04:32)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, FrP og SV.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:04:56)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene II og VI.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:05:09)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, III, IV, V, VII og VIII.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 13. 13 Votering

  (04.02.2021 Kl. 14:05:21)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IX.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 14. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Daglegvare og konkurranse. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sikre tettere tilsyn med vertikal integrasjon og vertikale bindinger i dagligvaremarkedet, klargjøre at Konkurransetilsynet (KT)må være spesielt oppmerksom på vertikal integrasjon og konsentrasjon av kjedemakt, utarbeide permanent grensehandelsbarometer før 1.juli 2021, legge frem forslag til tiltak for å redusere grensehandelen. Stortinget har også med vekslende flertall vedtatt å be regjeringen utrede og foreslå tiltak for å sikre mer åpenhet i verdikjeden for mat, stille krav om regnskaps- og funksjonsmessig skille mellom ledd i verdikjeden,klargjøre for KT at veiledende virksomhet må styrkes i dagligvaresatsingen, foreslå hvordan oppnådd rabatt mellom leverandør og kjede i større grad kan følge varen, klargjøre for KT at leverandør med dominerende stilling har særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar