Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:05:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:05:52)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027). Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar