Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding

    Dokument 8:151 S (2011–2012) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om å utrede republikk som styreform i Norge – bifalles ikke.

Gå til voteringsoversikten