Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Løseforslag:

  • Forslag nr. 11 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme aseksualitet, BDSM og fetisjisme i likestillings- og diskrimineringsloven.

Gå til voteringsoversikten