Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Alle (21 - 40 av 63)
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2018-2019)

  Datert: 27.03.2019

  Svart på: 07.05.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å endre vurderingsformer, omfanget av prøver og organiseringen av dette for å redusere de helseskadelige virkningene av skolepress
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2018-2019)

  Datert: 26.03.2019

  Svart på: 07.05.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan utdannings- og forskningskomiteens engasjement for studieforbund følges opp, og hvordan forbundene bidrar til kompetanseheving
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2018-2019)

  Datert: 15.03.2019

  Svart på: 09.04.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å sikre at dei som er ekstra hardt ramma av rusproblem og psykiske lidingar, får hjelp og koordinerte tenester frå sjukehus og kommune
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2018-2019)

  Datert: 13.03.2019

  Svart på: 26.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som skal til for å redusere stress og press som gir skoleelever psykiske helseplager
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2018-2019)

  Datert: 12.03.2019

  Svart på: 09.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi i transportsektoren, som kan gi bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og lavere utslipp
 • Interpellasjon fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2018-2019)

  Datert: 12.03.2019

  Svart på: 02.04.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, og om å forsvare saharawienes rettigheter i Norge, bilateralt og i internasjonale fora
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2018-2019)

  Datert: 07.03.2019

  Svart på: 09.04.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hva som er gjort for å sikre alle fødende kvinner en trygg fødselsomsorg, med henvisning til en rekke stortingsvedtak om dette temaet våren 2018
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2018-2019)

  Datert: 27.02.2019

  Svart på: 02.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om oppfølging av deklarasjonen fra høynivåmøtet om tuberkulose i FN i 2018, og om Norge som global pådriver for arbeid mot antibiotikaresistens, herunder resistent tuberkulose
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2018-2019)

  Datert: 14.02.2019

  Svart på: 12.03.2019 av helseminister Bent Høie

  Om eit likeverdig tilbod i heile landet om musikkterapi i helse- og omsorgstenestene
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2018-2019)

  Datert: 14.02.2019

  Svart på: 12.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om det høge nivået på inkassosatsar i Noreg, og om strakstiltak for å få regulert desse ned, slik en samla justiskomite har bedt om
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2018-2019)

  Datert: 08.02.2019

  Svart på: 12.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om en mer effektiv straffeforfølging av gjengkriminelle etter at de er tatt for alvorlige forhold, med henvinsning bl.a. til gjentakelsesfare og fare for vitnepåvirkning
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2018-2019)

  Datert: 29.01.2019

  Svart på: 05.03.2019 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Om tiltak for å øke vaksinasjonsgraden og hindre at vaksinemotstandere blir en større trussel mot folkehelsen, med henvisning bl.a til barns rett til helsehjelp
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2018-2019)

  Datert: 21.01.2019

  Svart på: 19.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om maktbruk og våpenbruk fra politiets side ved uttransportering av barnefamilier
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2018-2019)

  Datert: 18.01.2019

  Svart på: 12.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om den sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, og å få avklart om den kan skyldes en innstramming internt i Nav av unntaket fra varighetsbestemmelsene
 • Interpellasjon fra Eirik Sivertsen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2018-2019)

  Datert: 17.01.2019

  Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren

  Svart på: 12.02.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om tiltak for å lukke gapene mellom den faktiske og ønskede situasjonen hva gjelder redningsberedskap rundt Svalbard og i havområdene opp mot Nordpolen
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2018-2019)

  Datert: 08.01.2019

  Svart på: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning fra 2016, og om andre kvalitetshevingstiltak på området
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2018-2019)

  Datert: 04.01.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Fredag den 23. februar 2018 tidlig om morgenen ble en familie med tre barn hentet ut fra et hus på Fitjar i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge en anmeldelse av Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker utøvde politiet betydelig maktbruk ved aksjonen, blant annet ved å bryte opp inngangsdøren og tråkke opp i sengen der familien sover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug har også bekreftet at politiet var bevæpnet. Familien beskriver også at våpen var trukket ut av hylsteret. 21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til PU sier Stord kommune at "politiet nærmast 'okkuperer' bustadblokka på mottaket", referert fra Stord24 2. oktober 2018. Hvorfor mener statsråden at denne typen maktbruk og våpenbruk er riktig ved uttransportering av barnefamilier?
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Svart på: 15.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om utvikling av Fjellregionen og Valdres med næringsliv, samferdselsprosjekt, styrking av fylkeskommunen og statlege arbeidsplasser
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Svart på: 31.01.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringens oppfølging av saker fra OSSEs parlamentarikerforsamling, og om styrking av OSSEs tre dimensjoner i det utenrikspolitiske arbeidet opp mot stater som blokkerer og motarbeider OSSEs verdigrunnlag
 • Interpellasjon fra Guri Melby (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2018-2019)

  Datert: 18.12.2018

  Svart på: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om utfordringene som påpekes i forbindelse med et internasjonalt initiativ der det kreves åpen tilgang til artikler fra forskning finansiert av bl.a. nasjonale forskningsråd