Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 1524)
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 66 (2018-2019)

  Datert: 21.06.2019

  Til behandling

  Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, er del av vår nasjonale kulturarv og har vært en sentral del av den norske skolehverdagen gjennom århundrer. Det er videre godt dokumentert at sang og musikk kan bidra til læring og motivasjon i en rekke fag. Dessverre synges det betydelig mindre i dagens skole enn før. Rundt 40 % av de lærerne som underviser i musikk i Norge, har ikke fordypning i faget. Når sang som begrep i tillegg ble fjernet fra overordnet del i læreplanen, gikk en rekke nasjonale organisasjoner sammen om å utforme et opprop for å sikre sangens fremtid i det norske skoleverket. Hva har statsråden gjort for å sikre sangens plass i skolen, og vil den blågrønne regjeringen lytte til kravene i oppropet fra de 34 organisasjonene?
 • Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 65 (2018-2019)

  Datert: 09.05.2019

  Svart på: 23.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om nye boformer og nye finansieringsordninger for boliger til eldre, slik at behovet for sykehjemsplass utsettes
 • Interpellasjon fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 64 (2018-2019)

  Datert: 12.04.2019

  Svart på: 07.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at 160 personer i Forsvaret har opplevd voldtekt eller forsøk på voldtekt det siste året, og om tiltak i den sammenhengen, bl.a for å sikre bedre varslerrutiner
 • Interpellasjon fra Masud Gharahkhani (A) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 63 (2018-2019)

  Datert: 11.04.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Ifølge UNHCR er det over 68 millioner mennesker på flukt i verden i dag. 85 pst. av dem oppholder seg i utviklingsland og nærområder til konfliktene. Ingen kan underslå at den viktigste innsatsen vi kan gjøre dersom vi faktisk vil gi flere flyktninger et verdig liv, er å stille opp for disse landene. Det handler om tak over hodet, mat, vann, helse og utdanning, men også prosjekter som gir flyktninger muligheten til arbeid, og det å kunne forsørge seg selv og sine familier. Det handler om å gi hundretusenvis av mennesker håp for fremtiden. Disse landene ber om mer hjelp fra land som Norge. Kollapser de, kollapser de mest stabile landene i en region med altfor mange konflikter. Det betyr katastrofe for verden, men også for millioner av flyktninger. Hva gjør regjeringen, og hvilke initiativ vil de ta for at vi i større grad enn i dag stiller opp for mottakerlandene?
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 61 (2018-2019)

  Datert: 11.04.2019

  Svart på: 09.05.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at skolebidragsindikatorer viser store kvalitetsforskjeller skoler imellom og kommuner imellom, og om hva som er viktig for å redusere forskjellene
 • Interpellasjon fra Stefan Heggelund (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 21.05.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om regjeringens arbeid for trosfrihet, med henvisning bl.a. til at en firedel av alle land har alvorlige begrensninger av denne friheten
 • Interpellasjon fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 60 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 28.05.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Om å få styrket tilliten til den redaktørstyrte journalistikken i Norge, med henvisning til framvekst av alternative medier og produksjon og spredning av "fake news"
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt økt privatisering av helsevesenet er et mål for regjeringen, og om å hindre utvikling av et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for behandlingen man får
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 58 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen vil gjøre for at opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering ikke skal bli en nedtrappingsplan
 • Interpellasjon fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 28.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om å stimulere til satsing på flytende havvind, som vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser, ha potensial for verdiskapende teknologieksport og representere en fornybar offshoreindustri
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 55 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at noen i Norge får dårligere ambulansetjenester fordi regjeringen nekter å bruke lovfestede krav om responstid som styringsinstrument
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 54 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om hvordan regjeringen vil planlegge og organisere det nye gjengprosjektet, og når det vil bli iverksatt
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 53 (2018-2019)

  Datert: 09.04.2019

  Svart på: 23.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om kutt i Program for folkehelsearbeid i kommunene, som bl.a. kan ramme tiltak for barn og unge, og hvorvidt dette bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet i folkehelsearbeidet
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 57 (2018-2019)

  Datert: 08.04.2019

  Svart på: 28.05.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om virkemidler i arbeidet mot autoritære styreformer og for å beskytte rettsstatens prinsipper, med henvisning til at en del land i Øst- og Sentral-Europa beveger seg i gal retning
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 52 (2018-2019)

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 29.04.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om å rydde opp i gamle konsesjonsvilkår og sikre en enhetlig forvaltning av havbruksnæringen ved at en statlig instans får koordineringsansvaret
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 51 (2018-2019)

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å bidra til en bærekraftig utvikling i klesindustrien og styrke bedriftenes design- og utviklingsprosesser, da industrien er blant de mest forurensende i verden
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 50 (2018-2019)

  Datert: 03.04.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 14.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om initiativ for å sikre at den todelte målsettingen om bestandsmål for rovvilt og velferden til beitedyr blir oppfylt
 • Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 49 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Svart på: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om en statlig satsing for klima, industri og arbeid i Hedmark og Oppland, som har landets største landbaserte bioressurser og spisskompetente miljøer i landbruk og skog
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 48 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Svart på: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvordan regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 skal gjøres til handling, og når en handlingsplan kan ventes
 • Interpellasjon fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 47 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Svart på: 29.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å bidra til at det utarbeides retningslinjer for hvordan ALS-pasienter skal møtes, ikke minst fra kommunene, fra diagnosen stilles til livet er slutt