Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Kunnskapsministeren KUNSD (1 - 4 av 4)
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2021-2022)

  Datert: 13.01.2022

  Til behandling

  Flere rapporter har dokumentert negative konsekvenser for barn og unges faglige og sosiale utvikling som følge av strenge smitteverntiltak i barnehage, skole og høyere utdanning. Koronakommisjonen trekker bl.a. frem følgende: "-Studier indikerer at læringstapet har vært betydelig for elevene på barne- og mellomtrinnet under perioden med hjemmeundervisning. -Mange elever er bekymret for at de har gått glipp av viktige ting på skolen på grunn av koronapandemien. Motivasjonen og arbeidsinnsatsen har gått noe ned." Situasjonen har vært særlig krevende for sårbare barn og unge. Regjeringen Solberg iverksatte derfor flere tiltak for sårbare barn og unge og for at elever skal kunne ta igjen tapt læring. Hvilken plan har regjeringen Støre for å kartlegge konsekvensene av smitteverntiltakene, og sikre at barn og unge får ta igjen tapt læring, samt sørge for at sårbare elever og studenter får tilstrekkelig oppfølging og hjelp?
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Svart på: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvorvidt regjeringen ønsker et mangfold i barnehagetilbudet som også omfatter private barnehager, og hvordan det i så fall skal sikres, eller om det er et mål å fase ut slike tilbud
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Svart på: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om tiltak for å legge til rette for at "alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen", som regjeringen skriver i Hurdalserklæringen
 • Interpellasjon fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2021-2022)

  Datert: 15.12.2021

  Svart på: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om oppfølging av Solberg-regjeringens satsing for å øke rekrutteringen til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og sørge for at flere fullfører med fag- eller svennebrev, og at flere voksne får muligheten til å ta fagbrev på jobb eller et nytt fagbrev